Pomiary Oświetlenia Warszawa – tel. 662 908 888

Wykonujemy

pomiary natężenia oświetlenia:

  • ogólnego,
  • na stanowiskach pracy,
  • awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.


Mierzymy na terenie całego kraju.

Realizujemy

pomiary na potrzeby:

  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Sanepidu,
  • ekspertyz powykonawczych,
  • raportów technicznch „due diligence”,
  • i innych.


Doradzamy


w zakresie instalacji oświetleniowych oraz oświetlenia z uwzględnieniem stanowisk pracy z komputerami pod względem ergonomii, ekonomii i spełnienia norm.


Posiadamy urządzenia ze świadectwem wzorcowania oraz rzetelną wiedzę w tej dziedzinie (szkolenie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie, nr zaśw. 733/2010).

Podstawa prawna

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Art. 207 § 2 Kodeksu Pracy

Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego oraz na stanowiskach pracy, które są wymagane przez Sanepid oraz Państwową Inspekcję, wykonujemy zgodnie z metodyką pomiarową oraz w oparciu o dopuszczalne wartości zawarte w normie PN-EN 12464.1:2012.
Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego realizowane na potrzeby Straży Pożarnej oraz kontroli PPOŻ przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN 1838 a także PN-EN 50172.
 


Cennik


Koszty wykonania pomiarów natężenia oświetlenia oraz sporządzenia protokołu w oparciu o aktualną normę zależne są od powierzchni pomieszczeń w przypadku pomiarów oświetlenia ogólnego oraz od liczby stanowisk pracy w przypadku pomiarów „stanowiskowych”. Do wyceny pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych przydatna będzie orientacyjna długość lub plan drogi ewakuacyjnej.

Wyceny dokonujemy telefonicznie lub mailowo. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, która pozwoli nam określić termin realizacji usługi.
 


ZADZWOŃ: 662 908 888

lub


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer tel.

Treść wiadomości