Pomiary Natężenia Oświetlenia – tel. 662 908 888

Wykonujemy

pomiary natężenia oświetlenia:

  • ogólnego,
  • na stanowiskach pracy,
  • awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Doradzamy w zakresie instalacji oświetleniowych oraz oświetlenia z uwzględnieniem stanowisk pracy z komputerami pod względem ergonomii, ekonomii i spełnienia norm.


Posiadamy urządzenia ze świadectwem wzorcowania oraz rzetelną wiedzę w tej dziedzinie (szkolenie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie, nr zaśw. 733/2010).


Realizujemy

pomiary na potrzeby:

  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Sanepidu,
  • ekspertyz powykonawczych,
  • raportów technicznch „due diligence”,
  • i innych.


Pomiary wykonujemy na terenie całego kraju.


Skontaktuj się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer tel.

Treść wiadomości

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Ile kosztuje pomiar natężenia światła?

Cena wykonania usługi uzależniona jest przede wszystkim od ilości stanowisk pracy czy rozmiaru pomieszczeń, które mają podlegać pomiarom. Dlatego do wyceny zlecenia potrzebujemy ilościowych informacji o obiekcie.

Staramy się, aby profesjonalna usługa została wykonana w możliwie najniższej cenie na rynku.

 

Jakie czynności wykonujemy podczas pomiarów natężenia oświetlenia?

Mierzymy natężenie oświetlenia dla punktów pomiarowych siatki zgodnie z wymaganiami normy,

Sprawdzamy równomierność natężenia światła dla pomieszczeń i stanowisk,

Weryfikujemy parametry jakościowe określone w normie dla zastosowanych źródeł światła.

 

W przypadku gdy oświetlenie nie spełnia zaleceń normy staramy się znaleźć przyczynę tego stanu i zalecić odpowiednie czynności zaradcze: zastosowanie oświetlenia miejscowego, zmianę aranżacji, w ostateczności modernizację oświetlenia.

 

Dlaczego wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia?

Pomiary pozwalają zweryfikować odpowiedni poziom natężenia, równomierność oraz inne parametry jakościowe światła w pomieszczeniach i na stanowisku pracy.

 

Dlaczego odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy jest ważne?

Ponieważ właściwe oświetlenie ogólne i na stanowiskach pracy umożliwia wykonywanie zadań wzrokowych efektywnie i z odpowiednią dokładnością. Odpowiedni poziom światła i jego równomierność wpływa również na ogólną ocenę wnętrza i komfort osób w nim przebywających. W końcu, wymagania oświetleniowe wynikają z uwzględnienia tak ważnej potrzeby człowieka, jaką jest bezpieczeństwo.

 

Czym jest natężenie oświetlenia?

Natężenie oświetlenia to gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Natężenie oświetlenia jest wielkością światła, która charakteryzuje oświetlenie danej powierzchni (pomieszczenia, strefy, stanowiska pracy i jego otoczenia).  Nie odnosi się natomiast do samych źródeł światła.

 

Czemu służy pomiar oświetlenia awaryjnego?

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej ma na celu sprawdzenie minimalnego poziomu światła systemu oświetlenia potrzebnego do opuszczenia budynku w sytuacji zaniku napięcia, pożaru czy innej sytuacji zagrożenia. Sprawdzany jest również czas działania takiego systemu.

 

Co stanowi podstawę prawną wykonywania pomiarów oświetlenia?

Podstawę prawną wykonywania pomiarów światła stanowi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), które w §26.1 p. 2 określa:

Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Dla miejsc pracy w pomieszczeniach zastosowanie ma norma PN-EN 12464-1:2012 Światło
i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Poniżej wykaz innych norm mających zastosowanie dla oświetlenia:

PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
PN-EN 13272:2012 Kolejnictwo – Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego
PN-EN 16276:2013-04 Oświetlenie ewakuacyjne w tunelach drogowych
PN-EN 1837+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
PN-EN 62504:2015-01 Oświetlenie ogólne – Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie – Terminy i definicje