Pomiary Techniczne – tel. 662 908 888


Oświetlenie

Pomiary natężenia oświetlenia:
- ogólnego
- awaryjnego
- na stanowiskach pracy


Luminancja

Pomiary luminancji (jaskrawości):
- dróg i tuneli
- sygnalizacji i znaków drogowych
- negatoskopów
- reklam świetlnych
- opraw oświetleniowych


Elektryczne

Pomiary elektyczne:
- rezystancji izolacji
- rezystancji i impedancji pętli zwarcia
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych (RCD),
- i innych